Защита на лични данни

5 от 5 / 1 гласа

ELISA.BG уважава индивидуалността на всеки един свой клиент и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Поради това ELISA.BG се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила. 

ELISA.BG събира информация  директно от потребителия при направа на поръчка в онлайн магазина ни www.elisa.bg, или при съобщаване на лични данни по телефона. Лични данни, които се събират от клиента са име, телефон, имейл и адрес за доставка.

ELISA.BG използва личните данни, предоставени от клиента за извършване на доставка на поръчаната от клиента стока.

При направата на поръчка, клиента доброволно посочва личните си данни. При направа на поръчка в сайта, има поле, в което клиента се съгласява да му бъдат обработвани личните данни. и на което клиента трябва собственоръчно да постави отметка, че се съгласява да бъдат обработвани личните му данни.

Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с ELISA.BG на посочените телефони.

ELISA.BG предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица в това число и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания) посредством строго определени процедури за конфиденциалност. На други трети лица, несвързани с търговската дейност на ELISA.BG лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие.

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни като се свърже с сайта ELISA.BG на посочените телефони. ELISA.BG ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.